Från akupunktur till egenmakt

Varför behöver man utvecklas, gå ur balans, blir sjuk? Det är ofta så att man inte lyssnar på sin egen kompass, intuition, själen. Enligt energimedicin är själen är ett komplext energisystem som styr kroppens funktioner. Kroppens chakra system, nadis, meridianer är ihop kopplade med organ, vener och artärer och fungerar som en helhet. Behandlar man bara ytan, det som syns, riskerar man att återuppväcka samma problem på annat sätt i ens liv. 

Enligt attraktionslagen, eller orsak och verkan, alla tankar, känslor och även handlingar orsakar en konsekvens i materian, direkt eller indirekt i universums egen manifestation. Vissa handlingar vi gör tar tid att nå målet. Andra sker snabbare. På samma sätt växer man, utvecklas eller manifesterar man olyckor, sjukdomar, obalanser även i våra relationer, arbetsplats, projekt och hälsa. Allting är ihop kopplad.

Du kan få (medial) rådgivning via telefon för att få hjälp och klarhet i din egen situation eller utmaning eller boka ett plats besök i Tingsrydskommun, Väckelsång-område där du får hembesök, akupunktur och samtalsrådgivning.  

AKUPUNKTUR (TCM)

Akupunktur hjälper dig läka kroppens energisystem

VARFÖR VÄLJER MAN EnergiMed

Förebygger din och medarbetarens hälsan

Förebygger din och medarbetarens hälsan

Få stöd via samtal och rådgivning

Få stöd via samtal och rådgivning

Integrativ och holistisk hälsa (kroppen, sinnen och själen)

Integrativ och holistisk hälsa (kroppen, sinnen och själen)

Energi koll och check up

Energi koll och check up

OM OSS


Jag heter Gabriela (Gabi Gal), är utbildad inom energimedicin, naturläkare och coach. Jag har också studerat till sjuksköterska och skrivit en del böcker inom relationer och healing. Den senaste bok, tillgänglig på fler bokhandeln, var ett resultat av ett EU-finansierat forskningsarbete där jag vävde forskning med fornkunskaper om kroppens energier. 


Jag har en forskarutbildning inom etniska relationer, integration och entreprenörskap och har själv startat olika projekt under senaste decenniet för coaching och mentorskap av människor som har mått dåligt, icke-integrerade, arbetslösa, i utanförskap, haft psykisk ohälsa, utbrända etc. Där har jag upptäckt mina mediala gåvor och insåg att jag även var medium. 


Men det var under en livskris i mitt äktenskap som ledde till skilsmässa då jag började komma ihåg mina själsgåvor, läka tidigare-liv trauma, inse att jag ville hjälpa människor läka, få tillbaka egenmakt och hitta andra strategier som inte finns inom hälso- och sjukvården idag - då de flesta lösningar handlar om symptomlindring, och inte genom att hitta kärnan i problemet. Detta gjorde att jag bestämde mig för att läsa till sjuksköterska för att förstå och integrera västerländsk medicin och kunskapen i mitt arbete.   


 

KONTAKTA

Postadress: Hjärtans Fröjd 6, Väckelsång
Email: contact@gabigal.se
SMS: +46-76 800 77 78

Hälsokoll?

Du kan kontakta oss för en hälsokoll i ditt företag, långsiktig förebyggande arbete och om du vill erbjuda dina medarbetare stöd för kroppen-sinnen-själen. Hör gärna av dig för mer information contact@gabigal.se. Vill du som medarbetare boka samtal utöver  de du får kan du också höra av dig.

Följa oss

Copyright 2021 Reconnect with your Light © All Rights Reserved.